Dopravní hřiště je otevřeno 27. 4. 2020

Provoz je zatím omezen. Žádáme návštěvníky o dodržování nařízení Vlády. Je povoleno shromažďování nejvýše 10 osob, odstup od jiných by měl být nejméně dva metry.