Soutěž mladých cyklistů na Dopravním hřišti Jilmová 20. 4. 2018

Už 23. 5. se na Dopravním hřišti Jilmová uskuteční oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstva absolvují čtyři soutěžní disciplíny v předem stanoveném pořadí. Seznam disciplán najdete v článku.

Pokyny k soutěži:

Oblastního kola DSMC se mohou zúčastnit dvě vítězná družstva ze základních kol složená ze žáků základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol MČ Prahy 3, a to v I. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) z 5. – 6. ročníku (případně i 4. ročníku) a v II. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) z 7. – 9. ročníku. 

Časový harmonogram:

Příjezd a registrace družstev:    8:30 – 8:45
Slavnostní zahájení soutěže:    9:00 – 9:10
Soutěžní disciplíny:    9:15 – 15:00
Vyhlášení výsledků:    15:30 – 16:00

(při předpokládané účasti 22 družstev) 
Podrobný časový harmonogram plnění jednotlivých soutěžních disciplín a pořadí startujících obdrží vedoucí družstev při prezentaci.

Disciplíny:
-    test ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích
-    jízda po DDH dle pravidel provozu na pozemních komunikacích
-    jízda zručnosti na jízdním kole (rozsah překážek bude zveřejněn při prezenci)
-    zásady poskytování první pomoci

Pro bližší informace přejděte na stránky BESIP
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů (dále jen DSMC) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spoluvyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Autoklub České republiky a další orgány a organizace, které zabezpečují činnosti obsažené v DSMC.